பிரதான செய்தி

அரசியல்

கல்வி

மட்டக்களப்பில் துரிதமாக குறைவடைந்துள்ள டெங்கு நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் டெங்கு நுளம்பு தாக்கம் கடந்த கலங்களைவிட கனிசமாகக் குறைந்து வருகின்றது. அந்தவகையில் கடந்த ஏப்ரல் 27 ஆந்…

புளுக்குணாவி குளநீரைநம்பிய சிறுபோக விவசாயிகளுக்கு அம்பாரை மாவட்டத்தில் இருந்து நீர் கடனாககோரப்பட்டுள்ளது.

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் சிறுபோக விவசாயிகள் புளுக்குணாவி குளத்து நீரைநம்பி விசாயத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் கட்சியின் தலைவர் சிவநேசதுரை சந்திரகாந்தனின் கவனத்திற்கு கொண்டு…

இதையும் பாருங்கள்